Skip to content

Cartrefi Cymru’n ennill Gwobr Byw â Chymorth 2013 yng Ngwobrau Hybu Annibyniaeth gyda Chymorth Cymru.

Rydym wrth ein bodd y dyfarnwyd inni Wobr Byw â Chymorth 2013. Hoffem ddiolch i'r holl bobl rydym yn eu cynorthwyo a'r staff a roddodd ddatganiadau cefnogi, a fu'n gymorth inni ddangos sut yr ydym yn galluogi ein defnyddwyr gwasanaethau i fyw mewn ffordd mor annibynnol â phosibl yn y gymuned ac i alluogi'r bobl rydym yn eu cynorthwyo i fod â rheolaeth dros eu bywydau eu hunain.

 

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y cymorth yr ydym yn ei ddarparu, y canlyniadau yr ydym yn eu cyflawni a'r ymroddiad mae ein staff yn ei roi i'r rheiny yr ydym yn eu cynorthwyo bob dydd. Mae cael y wobr hon yn atgyfnerthiad cadarnhaol iawn ein bod ni'n gwneud hynny'n union. 

 

Chris, Angela and Becky with award  Photo of Angie and Nicola

Group shot of cartrefi receiving awardShare this page

Sut yr wyf wedi symud ymlaen gan Carol Jones

Sut yr wyf wedi symud ymlaen gan Carol Jones

Carol Jones yw f'enw i ac yn ddiweddar symudais o lety byw â chym...

Toni James

Toni James

Helo, Toni James yw f'enw i, dwi wedi byw gyda fy mam ers 29 mlyn...