Skip to content

 

Cyfleusterau Ystafelloedd Cynadledda a Chyfarfod

 

Mae gan Cartrefi Cymru 8 swyddfa ar draws Cymru gyda chyfleusterau ystafelloedd cynadledda a chyfarfod ar gael i'w llogi.

Mae'r ystafelloedd yn amrywio o ran maint ac yn gallu cynnwys rhwng 10 a 40 unigolyn, gan ddibynnu ar y cynllun ystafell y gofynnir amdano.Bridgend Meeting room

Ceir taflunyddion digidol a chyfrifiaduron, cysylltiad â'r rhyngrwyd, bwrdd deallus/bwrdd gwyn, stondinau siart droi a phapur heb gost ychwanegol yn y rhan fwyaf o leoliadau.  Gofynnwch am fwy o fanylion wrth archebu lle.

Mae gan ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Llandrindod a Bangor gyfleusterau fideo-gynadledda sy'n helpu i leihau costau teithio'r rhai sy'n mynychu, yn ogystal â'r ôl-troed carbon.

Mae gennym ystafelloedd hyfforddi cyfrifiadurol hefyd yn ein swyddfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Aberhonddu a Bangor.

Mae lluniaeth a bwffe ar gael am gost ychwanegol yn yr holl leoliadau. Mae'r prisiau a'r bwydlenni ar gael ar gais.

 

Aberhonddu                    01874 325386                     brecon.enquiries@cartrefi.org

Bangor                           01248 360004                      bangor.enquiries@cartrefi.org

Caerdydd                       02920 642250                      enquiries@cartrefi.org

Llandrindod                    01597 825566                    llandrindod.enquiries@cartrefi.org

Pen-y-bont ar Ogwr        01656 655606                     bridgend.enquiries@cartrefi.org

Pont-y-pŵl                     01495 751818                      pontypool.enquiries@cartrefi.org

Tremadog                      01766 510250                      tremadog.enquiries@cartrefi.org

Y Drenewydd                  01686 622942                     newtown.enquiries@cartrefi.orgShare this page