Skip to content

Cefnogaeth Technoleg Gynorthwyol

Kettle cradle

Gall Technoleg Gynorthwyol a ddefnyddir gan unigolion sydd ag anableddau er mwyn cyflawni swyddogaethau, a allai fel arall fod yn anodd.

Mae galluogi pobl i ennill mwy o annibyniaeth yn rhan fawr o'n gwerthoedd,  ac mae Cartrefi wedi lansio Technoleg i Bobl.

Rydym yn awr yn cyflenwi cynnyrch TC ac os oes angen cyfleuster gosod. I archebu neu drafod unrhyw un o'n cynnyrch Technoleg Gynorthwyol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n
adran TGCh a bydd Cartrefi Cymru yn hapus i gynorthwyo gyda eich gofynion ac archeb.

Ffon: 02920642250

Email:technology.for.people@cartrefi.org

 

 

Share this page