Skip to content

Hyfforddiant

Am ddisgrifiad manylach o'r cyrsiau hyfforddiant a ddarparwn, ewch i'n Staff Development Management System.

Ers ein sefydlu yn 1989, mae Cartrefi Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn sgiliau ein gweithlu.  Bellach mae'n bleser gennym ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu i sefydliadau eraill sy'n gweithredu yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.  Mae pob un o'n hyfforddwyr yn arbenigo mewn dysgu a datblygu gyda gwybodaeth a phrofiad arbenigol o ran hyfforddi ar gyfer gofal cymdeithasol, ac mae gennym wyth cyfleuster hyfforddi modern ar draws Cymru <http://g.co/maps/yftmx>sydd â chysylltiad diwifr â'r rhyngrwyd a'r dechnoleg glyweledol ddiweddaraf. Gallwn hefyd gyflwyno nifer fawr o'n rhaglenni trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.


Rydym yn cydweithio'n agos gyda Chyngor Gofal Cymru a chyrff dyfarnu i sicrhau bod ein holl ddarpariaeth yn bodloni'r safonau rheoleiddio a hyfforddi diweddaraf.

 

Cysylltu

I drafod sut y gallwn helpu i fynd i'r afael â'ch anghenion hyfforddi, anfonwch neges e-bost at training@cartreficymru.org, ffoniwch ni ar 01248 363 172.

 

 Mo training

 

 


 

/en/news-events/cartrefi-cymru-newsletters-in-your-area/powys.aspx

Share this page