Skip to content

Cymorth Rhodd

Os ydych chi'n talu treth yn y Deyrnas Unedig gallwch nodi Cymorth Rhodd ar eich rhoddion, gan olygu eu bod yn werth 25 y cant yn fwy i ni,heb gost ychwanegol!

Gall Cartrefi Cymru hawlio'n ôl y dreth rydych wedi'i thalu ar eich rhodd (25c am bob £1 a rowch) trwy Gymorth Rhodd.

Mae'r incwm ychwanegol hwn wir yn gwneud gwahaniaeth mawr, felly os gwelwch yn dda, cofiwch nodi Cymorth Rhodd ar eich rhoddion os ydych chi'n talu treth yn y Deyrnas Unedig.

Os ydych chi'n talu treth ar y gyfradd uwch, gallwch hefyd hawlio gostyngiad ychwanegol yn y dreth.

I bobl sy'n talu treth ar y gyfradd uwch (talu 40% mewn treth) mae hyn yn golygu 25c am bob £1 a rowch, ac i'r bobl sy'n talu treth ar y gyfradd uchaf (talu 50% mewn treth) mae hyn yn golygu 37.5c am bob £1 a rowch.

Yr hyn rydyn ni ei angen i hawlio Cymorth Rhodd

  • Eich enw llawn a'ch cyfeiriad cartref
  • Rhodd a roddir o gyfrif personol mewn banc neu gymdeithas adeiladu.
    Ni allwn hawlio Cymorth Rhodd ar roddion o gyfrifon cwmnïau. Rhaid i'r rhodd fod o'ch arian chi'ch hun ac nid derbyniadau o gasgliad.
  • I chi fod yn talu treth incwm neu dreth ar enillion cyfalaf sy'n gyfwerth o leiaf â'r swm y bydd Cartrefi Cymru'n ei hawlio yn y flwyddyn dreth briodol (o 6 Ebrill un flwyddyn i 5 Ebrill y flwyddyn wedyn). Ar hyn o bryd 25c am bob £1 a rowch yw hyn.
  • Gan ddefnyddio'r ffurflen datganiad, gallwn hawlio Cymorth Rhodd ar eich holl roddion yn y 4 blynedd diwethaf a phob rhodd yn y dyfodol.

Ar ôl i chi ddod yn rhoddwr Cymorth Rhodd, a allech roi gwybod i ni os byddwch yn peidio â thalu treth neu'n newid eich enw/cyfeiriad er mwyn i ni allu diweddaru ein cofnodion.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â'n hadran Gyllid ar 02920 642250.

 

Share this page

Rhoddion rheolaidd

Rhoddion rheolaidd

Gellir hefyd roi rhoddion rheolaidd trwy archeb sefydlog bob mis, bob...