Skip to content

Hanes Hedfan Stephen

Fel rhan o fy rhaglen Active Support - y gwnes i helpu ei lunio gyda fy nhîm cynnal - dwi bellach yn gosod nodau i fi fy hun ac yn rhoi gwobrau i fi fy hun pan fydda i'n llwyddo. Y tro yma, fy ngwobr oedd cael mynd ar daith mewn awyren fechan uwchben Eryri.

O'r diwedd, daeth y diwrnod mawr, sef dydd Sadwrn, Mehefin 14eg - roedd y tywydd yn wych ac roeddwn i'n gyffro i gyd wrth yrru i Faes Awyr Caernarfon gyda'm gweithiwr cynnal, Allan.

Dyma ni'n cyfarfod â'n peilot, Daniel, oedd yn dweud fod y tywydd dros Yr Wyddfa yn gymylog iawn ac na fasen ni'n gweld unrhyw beth, ond y base'r tywydd yn gwella tuag at y pnawn, felly faswn i'n hoffi dod nôl bryd hynny? "NAAAAAAAAAA!"  Dyma fo hefyd yn dweud y gallen ni hedfan i fyny'r Fenai i Fangor, "IA!" 

 Stephen Williams infront of plane

Dyma Daniel yn gadael imi eistedd yn y blaen hefo fo ac roedd rhaid i Allan eistedd yn y cefn. Ffwrdd â ni, gan hedfan dros Gastell Caernarfon, Llyn Peris a Chwarel Bethesda ac yna draw at y Pontydd a Bangor. Dyma Daniel hefyd yn gadael imi reoli'r awyren a'i hedfan am ychydig, ond wnaeth o ddim gadael imi ei lanio. Roeddwn i isho cymryd cymaint o luniau ond gan mod i'n hedfan yr awyren, fe gymrodd Allan rai. Roedd yr holl hediad yn ffantastig ac roedd y glaniad yn teimlo'n gyflym iawn hefyd.

 Stephen Williams Snowdon

Wedi glanio, aethon ni o amgylch yr amgueddfa ym Maes Awyr Caernarfon a chael snac a phaneidiau o de yn y caffi - roedd hi'n ffordd 'bril' i ddod â'r diwrnod i ben.

Dyma rai o luniau Allan, sy'n dangos mor hapus roeddwn i hefo'r profiad ges i; dwi isho mynd eto! Share this page