Skip to content

Cyflwyniad QCF i'r bobl rydym yn eu cefnogi

Roedd dydd Mawrth 17eg Mawrth yn ddiwrnod mawr i Ranbarth Gogledd Cymru wrth inni gynnal ein cyflwyniad cyntaf i'r bobl yr ydym yn eu cynorthwyo sydd wedi cael cymwysterau trwy ein Canolfan City and Guilds. Morwenna Jones (Swyddog Datblygu Staff) oedd cyflwynydd y digwyddiad a Mandy Tilston-Viney (Cyfarwyddwr Rhanbarthol) a gyflwynodd y dyfarniadau.

Cafodd Chris Davies a Geraint Eardley ddyfarniad QCF mewn Cynnydd Personol. Cyflawnwyd hyn trwy'r holl waith caled a wnaethan nhw yn swyddfa Bangor fel tasgau gweinyddolChris Davies and Geraint Eardley cyffredinol, a thrwy'r rhan maen nhw wedi'i chymryd yng Ngrŵp Cynrychiolwyr Cenedlaethol y gogledd. Gweithiodd Chris a Geraint yn galed gan gyflwyno portffolio ardderchog o dystiolaeth. Cyflawnwyd hyn gyda chymorth yr Adran Datblygu Staff ac Ansawdd, y rheolwyr a'r holl weinyddwyr yn ogystal â'r timau cymorth.

 

Daniel Snape receiving QCFCafodd Daniel Snape Ddyfarniad QCF Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith. Dyma'r un cymhwyster y mae'n rhaid i holl staff Cartrefi Cymru ei gwblhau yn ystod eu cyfnod sefydlu. Mae Daniel yn gobeithio defnyddio ei gymwysterau newydd trwy wirfoddoli gyda sefydliadau fel Ambiwlans Sant Ioan. Mae hefyd wedi gofyn a gaiff ragor o hyfforddiant yn y swyddfa er mwyn cael mwy o gymwysterau.

 

Roedd y dathliad yn llwyddiant mawr, ac roedd y bobl yr ydym yn eu cynorthwyo, teuluoedd ac aelodau o'r staff yn bresennol. Ar gaisMandy, Morwenna and David Chris, roedd cacen siocled hyfryd wrth law. Mwynhaodd pawb y diwrnod ac roedden nhw'n gobeithio mai hwn fyddai'r cyflwyniad cyntaf o lawer. Da iawn wir i bawb a oedd yn gysylltiedig â'r diwrnod.Share this page