Skip to content

Ruth Dineen

Ruth DineenFi yw sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwr Cyd-gynhyrchu Cymru; sefydliad sy'n ymgyrchu dros egwyddorion cyd-gynhyrchu o gydraddoldeb a dwyochredd i'w gosod wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru...ac o bosib y byddwn yn llwyddo!

Dwi hefyd yn Gymrawd Addysg Academi Addysgu y DU ac yn aelod o Gomisiwn Bevan sy'n cynghori'r Gweinidog dros Iechyd ar wella gwasanaeth yng Nghymru.

Mae fy nghefndir mewn addysg  - o bosib y swydd orau yn y byd - ac rwy'n hyfforddwr hyfforddedig a Hwylusydd Ymholi Gwerthfawrogol a Dysgu Gweithredol.

Ymunais Cartrefi fel ymddiriedolwr yn 2015, yn llawn edmygedd am eu hymrwymiad i sicrhau bod y rhai maent yn cefnogi yn teimlo eu bod yn cael eu parchu, eu diogelu  ac yn gallu gwireddu eu potensial. Swnio yn debyg iawn  fel cyd-gynhyrchu i mi!

Share this page