Skip to content

Roger McMahon

Roger McMahon

Ym mis Mehefin 2015 'roeddwn yn falch iawn o dderbyn cadarnhâd i fod yn ymddiriedolwr ac aelod o Fwrdd Cartrefi Cymru.

Mae fy nghefndir mewn gwaith cymdeithasol ac addysg; gweithiais yn Adran Lothian  a Gwasanaethau Cymdeithasol Southwark yn  y ddau faes yna.

Gweithais ym myd gwaith cymdeithasol yn y cartref i gyn gleifion seiciatrig, bûm hefyd yn gweithio ym myd addysg sector galwedigaethol  yn Yr Eidal.

Yn Southwark, un o fy aml dasgau oedd cynllunio a gweithredu cynlluniau gofal i ddod ag oedolion gydag anabledd dysgu yn ôl i'r gymuned wedi cyfnod mewn gofal i fyw bywyd annibynnol a rhannol annibynnol.

Yn ddiweddarch,bûm yn gweithio ym myd addysg rhyngwladol yn cyfarwyddo ysgolion iaith yn Hwngari yn ymgynghori ar addysg gyda chynlluniau mawr yn Asia Ganol ac Iran a sefydlu busnesau bach niferus trwy Asia Ganol i ddysgu Saesneg ac ysgrifennu a gwerthu gwerslyfrau a recriwtio myfyrwyr.

Hyd at dair blynedd yn ôl 'roeddwn yn Gyfarwyddwr Cynlluniau Arbennig a Chyfarwyddwr Rhanbarthol Grŵp Asiantaeth yn Asia Ganol a oedd yn un o'r  cwmnїau addysgiadol rhyngwladol.

Rhoddodd fy ngwaith gyda'r cwmni hwn gyfle i mi weld,cymryd rhan a rhoi cymorth i newid y corff gyda'r rhan fwyaf o'r rheolaeth yn digwydd o hirbell.

Ar hyn o bryd, 'rydwyf yn Gadeirydd ar gwmni awdio a digwyddiadau a sefydlwyd yn ddiweddar yn Brighton sy'n cyd weithio efo cwmni addysg rhyngwladol sy'n tyfu'n sydyn.

Teimlaf bod Cartrefi Cymru yn rhoi cyfle i mi ddychwelyd at angerdd gweithio efo oedolion sydd ag anabledd dysgu ac mae'n rhoi cyfle i mi wneud defnydd o'm gwybodaeth amrywiol a'm profiad yn y sectorau preifat a chyhoeddus .

Gwelaf Cartrefi Cymru fel y dyfodol yn nhermau ei safon gofal a pharch i'r bobl y mae'n eu cefnogi yn ogystal â'i agwedd agored at ddatblygiad adeiladol a dyngarol.

Share this page