Skip to content

Peter Higson

Peter Higson

Dwi'n byw yn y Gogledd a'r tu allan i'r gwaith fy mhrif ddiddordeb yw unrhyw beth sy'n ymwneud â chefn gwlad, yn enwedig coed. 

Treuliais i 25 mlynedd gyntaf fy mywyd gwaith gyda'r GIG fel Seicolegydd ac yna fel rheolwr. Ymddeolais fel Prif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ar ôl naw mlynedd o fod yn rhan o'r gwaith o sefydlu AGIC yn 2004.

Daliais i weithio ar ôl ymddeol a'r haf diwethaf fe'm penodwyd yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y Gogledd.

Roeddwn i'n teimlo'n wylaidd iawn pan ofynnwyd i mi ystyried dod yn Ymddiriedolwr, gan fy mod wedi edmygu'r gwaith mae Cartrefi Cymru'n ei wneud ers amser maith. Dwi'n teimlo'n angerddol am gynorthwyo pobl i gyflawni eu potensial llawn a dwi'n gobeithio y gallaf fod yn Ymddiriedolwr da.'

 

 

Share this page