Skip to content

Heather Tyrell

Tyfais i fyny yn Swydd Derby, astudiais yn Sheffield, ac rwyf wedi gweithio yng ngogledd-orllewin Lloegr a Chymru ym maes gwasanaethau cymdeithasol ers mwy na 25 mlynedd.Heather Tyrell Dechreuais fy ngyrfa ym maes gofal cymdeithasol fel Cynorthwyydd Gofal yn y 1980au, mewn uned a alwyd ar y pryd uned Gofal Arbennig i bobl ag anableddau dysgu. Rwyf wedi gweithio fel gweithiwr cymdeithasol, darlithydd ac uwch reolwr.

Ar hyn o bryd, rwyf wrthi'n gwneud PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Abertawe ar y graddau y gall dinasyddion gyfrannu at a dylanwadu ar oruchwyliaeth gwaith cymdeithasol, fel ffordd o gydgynhyrchu cymorth gwaith cymdeithasol o ansawdd da. Rwy'n aelod o Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain, ac yn aelod annibynnol o Grŵp Cyfeirio'r Gynghrair Dysgu Parhaus a Phroffesiynol.

Rwyf yn teimlo'n angerddol ynghylch gwaith cymdeithasol gydag oedolion ac yn benodol sut y gall gweithwyr cymdeithasol weithio gyda dinasyddion i gyd-adeiladu  datrysiadau effeithiol. Rwyf wedi ymrwymo i addysg a dysgu gwaith cymdeithasol, yn arbennig sut y gall ymarferwyr a rheolwyr ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau proffesiynol ar ôl iddynt gymhwyso. Rwy'n credu bod gan waith cymdeithasol yn yr 21ain ganrif gyfraniad uniongyrchol a phwysig i'w wneud wrth helpu pobl i gyflawni eu dyheadau personol.

Share this page