Skip to content

Dr Martin O'Neill

Martin O'Neill

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel Swyddog Datblygu Ymchwil yn Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rwy'n dod yn wreiddiol o Ystad y Gurnos ym Merthyr Tudful a gadewais i'r ysgol yn gynnar heb lawer o gymwysterau. Yna es i ar hyd trywydd gyrfaol amrywiol a aeth â fi i fyw mewn gwahanol rannau o'r Deyrnas Unedig, ac yn y diwedd es i weithio i'r GIG. Yn dilyn gyrfa yn y Gwasanaeth Iechyd ac yn fy nhridegau hwyr, penderfynais fynd yn ôl i fyd addysg i astudio am radd ac arweiniodd hynny yn y pen draw at lwyddo i gael Ph.D.  Wedi dod i fyd addysg uwch yn ddiweddarach yn f'oes gyda thoreth o brofiad o fywyd roeddwn i'n benderfynol o beidio â bod yn un o'r academyddion hynny sy'n byw mewn tŵr ifori. Mae'n bwysig iawn i fi fod academyddion yn gwneud cyfraniad i fywyd bob dydd. Wedi cael profiad o fyw mewn ardal sy'n cael ei chategoreiddio fel un dan anfantais ac wedi gweithio yn y gwasanaeth iechyd, roedd gen i brofiad bywyd o'r ffordd y gall helyntion preifat weithiau gael eu gwneud yn waeth gan faterion cyhoeddus.

Mae fy niddordebau ymchwil wedi bod ym meysydd iechyd, lles a gofal cymdeithasol erioed, ac felly roeddwn i'n fwy na bodlon derbyn pan ddaeth y cyfle i ddod yn un o Ymddiriedolwyr Cartrefi Cymru.  Gobeithio y byddaf yn gallu cyfrannu at y sefydliad trwy gynyddu arbenigedd a gallu o ran ymchwil er mwyn gallu gwella'r sylfaen dystiolaeth a'r gwasanaethau a ddarperir gan Cartrefi Cymru.

 Share this page