Skip to content

Ein Ymddiriedolwyr

 

Proffil Grant DuncanGrant Duncan

 Mae cytgan un o'm hoff ganeuon yn dweud y cyfan o'm safbwynt i: It's not just what you're born with, it's what you choose to be; it's not how big your share is, but how much you can share… it's not just what you've been given, it's what you do with what you've got". Dyma fersiwn ohoni: http://youtu.be/8mmflP04lBI. Mae'n fraint cael bod yn rhan o'r gwaith mae Cartrefi Cymru'n ei wneud i helpu pobl i fyw bywydau annibynnol a helpu pobl i greu cyfleoedd a gwneud pethau maen nhw'n breuddwydio amdanynt.

Pan ddechreuais weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus ryw 13 mlynedd yn ôl, ar ôl bod yn gweithio ym maes gweithgynhyrchu, un o'r pethau a'm symbylodd oedd gwneud rhywbeth fyddai'n gwneud gwahaniaeth i les y cyhoedd. Mae hynny'n symbyliad i mi o hyd. Mae bod yn un o ymddiriedolwyr Cartrefi Cymru yn rhan o'r uchelgais honno. Rwy'n ceisio cynorthwyo, fel rhan o'r tîm, i wneud synnwyr o'r heriau ehangach rydyn ni i gyd yn eu hwynebu a'r penderfyniadau mae'r rheolwyr a'r ymddiriedolwyr yn eu gwneud gyda'i gilydd, i gadw Cartrefi Cymru'n gynaliadwy i'r holl gymunedau hynny sy'n dibynnu ar ein llwyddiant a'n gwerthoedd. Credaf mai rhan allweddol o'n rôl ni yw helpu i greu sefyllfa lle mae'r un cyfleoedd ar gael i bawb.

Rwyf hefyd yn gweithio gyda Cartrefi Cymru fel rhan o'm datblygiad personol. Mae bod yn rhan o sefydliad gwahanol yn fy mywyd preifat fel gwirfoddolwr yn fy helpu i ddysgu oddi wrth eraill, gan geisio ffyrdd newydd o weithredu a chadw fy nhraed ar y ddaear o ran realiti'r gwaith beunyddiol pwysig a wneir gan bawb yn Cartrefi Cymru.

Gyda llaw, cân gan Si Kahn yw hi - rwy'n ei hargymell!

Ein hymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod Cartrefi Cymru'n gwneud yr hyn y dylai ei wneud mewn ffordd effeithiol a moesegol. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ddod yn Ymddiriedolwr, anfonwch neges e-bost at contacttheceo@cartrefi.org i drefnu trafodaeth anffurfiol.

 

 

 

 

 

 

 

Share this page