Skip to content

Parchu Diogelu Galluogi


Rydym yn eich PARCHU drwy:

 • yn y ffordd y byddwn yn siarad gyda chi ac amdanoch
 • trwy gydnabod eich hawl i breifatrwydd ac i urddas
 • trwy gydnabod eich hawl i wneud dewisiadau ac i fod eich hunain
 • trwy gydnabod eich unigoliaeth a'ch doniau unigryw
 • trwy eisiau'r hyn sydd orau i chi, fel y byddem eisiau'r hyn sydd orau i'n hunain neu i'n teuluoedd


Rydym yn eich DIOGELU drwy:

 • trwy fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o gam-drin
 • trwy wneud ein rhan i sicrhau na fyddwch yn cael eich esgeuluso'n gorfforol neu'n emosiynol
 • trwy fod yn ymwybodol o beryglon damweiniau yn y cartref neu ar y stryd
 • trwy eich helpu i ddeall risgiau ac i wneud penderfyniadau gwybodus
 • trwy eich cynorthwyo i fod yn rhan o rwydwaith o ffrindiau a theulu

 

Rydym yn eich GALLUOGI drwy:

 • trwy gredu yn eich potensial a bod â disgwyliadau cadarnhaol
 • trwy greu cyfleoedd a chael profiadau newydd, dysgu sgiliau newydd, neu ailddysgu hen sgiliau
 • trwy ddatblygu ein gallu ni i drosglwyddo sgiliau i chi
 • trwy fod â'r amynedd a'r parch i sefyll yn ôl a gadael i chwi wneud pethau drost eich hunain
 • trwy eich helpu i deimlo'n dda am yr hyn nad ydych wedi ei gyflawni

 

 

Share this page