Skip to content

Amdanon ni

 Ein Hanes

       I roi i gefn gwlad Cymru a'r Cymoedd ddarparwr

       cymorth sy'n arwain y gad

 

       Felly gall pobl ag Anableddau Dysgu, Awtistiaeth,

       Anebledday Corfforol ag Ymddygiad Heriol mwynhau

       eu hawliau a rhyddid o fewn y gymuned a chartrefi eu   

       hun

Welsh landscape