Skip to content

Cefnogi pobl hyn

Mae Cartrefi Cymru hefyd yn darparu cymorth i bobl hŷn, i'w galluogi i gadw eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain.Older people

Rydyn ni'n dod â holl werthoedd ein cwmni i'n gwasanaethau cymorth i bobl hŷn: parch at urddas, preifatrwydd, ymreolaeth ac annibyniaeth.

Rydyn ni'n darparu cymorth i bobl hŷn mewn tri phrif faes:

Share this page