Skip to content

 • Parchu - Diogelu - Galluogi

  Parchu - Diogelu - Galluogi

 • Parchu - Diogelu - Galluogi

  Parchu - Diogelu - Galluogi

 • Parchu - Diogelu - Galluogi

  Parchu - Diogelu - Galluogi

 • Parchu - Diogelu - Galluogi

  Parchu - Diogelu - Galluogi

 • Parchu - Diogelu - Galluogi

  Parchu - Diogelu - Galluogi

Beth rydym yn ei wneud

Co-op aml-randdeiliaid nid-er-elw yw Cartrefi Cymru Cydweithredol sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru, i fyw bywydau bodlon, yn y cartref ac yn y gymuned. Rydym yn cefnogi pobl sydd ag awtistiaeth, ymddygiad heriol, pobl hŷn, ac yn darparu seibiant a chymorth i ofalwyr.  

Anabledd Dysgu >
Beth rydym yn ei wneud

Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl yng Nghymru i dilyn bywydau cyflawn, yn y cartref ac yn y gymuned.  Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau, awtistiaeth, ymddygian heriol, pobl hyn, ac yn darparu seibiant a chefnogaeth i ofalwyr.

Awtistiaeth >
Beth rydym yn ei wneud

Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl yng Nghymru i dilyn bywydau cyflawn, yn y cartref ac yn y gymuned.  Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau, awtistiaeth, ymddygian heriol, pobl hyn, ac yn darparu seibiant a chefnogaeth i ofalwyr.

Pobl Hyn >
Beth rydym yn ei wneud

Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl yng Nghymru i dilyn bywydau cyflawn, yn y cartref ac yn y gymuned.  Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau, awtistiaeth, ymddygian heriol, pobl hyn, ac yn darparu seibiant a chefnogaeth i ofalwyr.

Ymddygiad Heriol >
Beth rydym yn ei wneud

Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl yng Nghymru i dilyn bywydau cyflawn, yn y cartref ac yn y gymuned.  Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau, awtistiaeth, ymddygian heriol, pobl hyn, ac yn darparu seibiant a chefnogaeth i ofalwyr.

Seibiannau byr >

Yn 2017 daethom yn co-op aml-randdeiliaid gydag ymrwymiad cyfansoddiadol i rannu grym ac adeiladu cymuned.

AbertaweBro MorgannwgCaerdyddCaerffiliCasnewyddCastell-nedd Port TalbotCeredigionConwyGwentGwyneddMerthyr TudfulPen-y-bont ar OgwrPowysRhondda Cynon TafSir DdinbychSir y FflintSir FynwySir GârSir PenfroTorfaenWrecsamYnys MônPen-y-bont ar OgwrCaerffiliCaerdyddSir GârCeredigionConwySir DdinbychSir y FflintGwentGwyneddYnys MônSir PenfroPowysSir FynwyMerthyr TudfulCastell-nedd Port TalbotCasnewyddRhondda Cynon TafAbertaweTorfaenBro MorgannwgWrecsam